بایگانی دسته بندی ها تور داخلی

تور مشهد از اصفهان 11 خرداد 99

تور مشهد از اصفهان | سیجا

تور مشهد از اصفهان 11 خرداد 99 در هتل آپارتمان ترنم، هتل جواهری، هتل آپارتمان حیات شرق، هتل هلیا و هتل قصر طلایی ارائه می‌شود. هتل آپارتمان ترنم مشهد ** هتل آپارتمان ترنم اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته دو شب 755000 755000 755000 سه شب 825000 825000 825000 چهار شب 900000 […]

تور کیش از اصفهان 10 خرداد 99

تور کیش از اصفهان | سیجا

تور کیش از اصفهان 10 خرداد 99 در هتل آبادگران، هتل تعطیلات، هتل گراند، هتل گاردنیا، هتل ارم بزرگ و هتل پارمیس ارائه می‌شود. هتل آبادگران کیش *** هتل آبادگران اتاق سه تخته اتاق چهار تخته اتاق پنج تخته سه شب 960000 930000 900000 چهار شب 1300000 1250000 1230000 هتل تعطیلات کیش *** هتل تعطیلات […]

تور مشهد از اصفهان 10 خرداد 99

تور مشهد از اصفهان | سیجا

تور مشهد از اصفهان 10 خرداد 99 در هتل پر ستاره، هتل سینا، هتل کیان، هتل آپارتمان بشری و هتل درویشی ارائه می‌شود. هتل پر ستاره مشهد ** هتل پر ستاره اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته دو شب 730000 730000 730000 سه شب 780000 780000 780000 چهار شب 840000 840000 840000 […]

تور کیش از اصفهان 9 خرداد 99

تور کیش از اصفهان | سیجا

تور کیش از اصفهان 9 خرداد 99 در هتل آپارتمان ققنوس، هتل پانیذ، هتل رویان قائم، هتل گاردنیا، هتل سورینت صدف و هتل میراژ ارائه می‌شود. هتل آپارتمان ققنوس کیش ** هتل آپارتمان ققنوس اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته دو شب 806000 781000 759000 سه شب 844000 806000 787000 چهار شب […]

تور مشهد از اصفهان 9 خرداد 99

تور مشهد از اصفهان | سیجا

تور مشهد از اصفهان 9 خرداد 99 در هتل آفریقا، هتل آپارتمان ترنم، هتل آپارتمان شارستان، هتل سارینا و هتل الماس 2 ارائه می‌شود. هتل آفریقا مشهد ** هتل آفریقا اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته دو شب 615000 615000 615000 سه شب 660000 660000 660000 چهار شب 710000 710000 710000 هتل […]

تور کیش از اصفهان 8 خرداد 99

تور کیش از اصفهان | سیجا

تور کیش از اصفهان 8 خرداد 99 در هتل گراند، هتل تعطیلات، هتل ارم بزرگ، هتل بین‌المللی کیش و هتل پارمیس ارائه می‌شود. هتل گراند کیش *** هتل گراند اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته سه شب 1270000 1120000 1050000 هتل تعطیلات کیش *** هتل تعطیلات اتاق دو تخته اتاق سه تخته […]

تور مشهد از اصفهان 8 خرداد 99

تور مشهد از اصفهان | سیجا

تور مشهد از اصفهان 8 خرداد 99 در هتل پر ستاره، هتل شارستان، هتل آپارتمان حیات شرق، هتل هلیا و هتل قصر طلایی ارائه می‌شود. هتل پر ستاره مشهد ** هتل پر ستاره اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته دو شب 650000 650000 650000 سه شب 715000 715000 715000 چهار شب 890000 […]

تور کیش از اصفهان 7 خرداد 99

تورکیش از اصفهان | سیجا

تور کیش از اصفهان 7 خرداد 99 در هتل گراند، هتل تعطیلات، هتل ارم بزرگ، هتل بین‌المللی کیش و هتل پارمیس ارائه می‌شود. هتل گراند کیش *** هتل گراند اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته سه شب 1690000 1580000 1520000 هتل تعطیلات کیش *** هتل تعطیلات اتاق دو تخته اتاق سه تخته […]

تور کیش از اصفهان 6 خرداد 99

تورکیش از اصفهان | سیجا

تور کیش از اصفهان 6 خرداد 99 در هتل آبادگران، هتل تعطیلات، هتل گراند، هتل لیلیوم و هتل پارمیس ارائه می‌شود. هتل آبادگران کیش *** هتل آبادگران اتاق سه تخته اتاق چهار تخته اتاق پنج تخته سه شب 1490000 1460000 1440000 چهار شب 1670000 1620000 1600000 هتل تعطیلات کیش *** هتل تعطیلات اتاق دو تخته […]

تور مشهد از اصفهان 7 خرداد 99

تور مشهد از اصفهان | سیجا

تور مشهد از اصفهان 7 خرداد 99 در هتل آپارتمان ترنم، هتل شارستان، هتل آپارتمان بشری، هتل الماس 2 و هتل درویشی ارائه می‌شود. هتل آپارتمان ترنم مشهد ** هتل آپارتمان ترنم اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته دو شب 755000 755000 755000 سه شب 775000 775000 775000 چهار شب 855000 855000 […]