بایگانی دسته بندی ها تور استانبول از اصفهان

تور استانبول از اصفهان هتل تکسیم گونن ویژه نوروز 99

هتل تکسیم گونن | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل تکسیم گونن ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل تکسیم گونن 4 ستاره می‌باشد و در […]

تور استانبول از اصفهان هتل مرکور ویژه نوروز 99

هتل مرکور | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل مرکور ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل مرکور 4 ستاره می‌باشد و در منطقه تکسیم […]

تور استانبول از اصفهان هتل گرند اوزتانیک ویژه نوروز 99

هتل گرند اوزتانیک | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل گرند اوزتانیک ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل گرند اوزتانیک 4 ستاره می‌باشد و در […]

تور استانبول از اصفهان هتل نوا پلازا اسکوئر ویژه نوروز 99

هتل نوا پلازا اسکوئر | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل نوا پلازا اسکوئر ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل نوا پلازا اسکوئر 4 ستاره می‌باشد […]

تور استانبول از اصفهان هتل کارتون ویژه نوروز 99

هتل کارتون استانبول | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل کارتون ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل کارتون 4 ستاره بوده و در منطقه تکسیم […]

تور استانبول از اصفهان هتل دورا ویژه نوروز 99

هتل دورا استانبول | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل دورا ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل دورا 4 ستاره بوده و در منطقه ینی […]

تور استانبول از اصفهان هتل تانگو ویژه نوروز 99

هتل تانگو | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل تانگو ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل تانگو سه ستاره بوده و در منطقه سیسیلی […]

تور استانبول از اصفهان هتل اوز یاووز ویژه نوروز 99

هتل اوز یاووز | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل اوز یاووز ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل اوز یاووز سه ستاره بوده و در […]

تور استانبول از اصفهان هتل بودو ویژه نوروز 99

هتل بودو استانبول | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل بودو ویژه نوروز 99 به مدت سه شب و چهار روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. تور استانبول از اصفهان هتل بودو چهار ستاره بوده و در منطقه فاتح […]

تور استانبول از اصفهان هتل فیده ویژه نوروز 99

هتل فیده استانبول | سیجا

تور استانبول از اصفهان هتل فیده ویژه نوروز 99 به مدت 3 شب و 4 روز می‌باشد. این تور از خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، صبحانه، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان و بیمه برخوردار است. هتل فیده سه ستاره بوده و در منطقه تکسیم واقع شده است. فاصله […]